top of page

КАРТКА ЗАХОДУ

(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа)

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  1. Назва заходу БПР -  Курс № 2 за програмою Комітету Європейської освіти в анестезіології "Серце та кровообіг"

    2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

ГО «Асоціація анестезіологів Тернопільської області»

    3. Співорганізатори заходу - 

 

    4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей) - Анестезіологія, хірургія, акушерство та гінекологія

    5. Вид заходу БПР - Фахова (тематична) школа

    6. Запланована кількість учасників - 50

    7. Мета навчання: Оволодіння знаннями про фізіологію та інтенсивну терапію порушень кровообігу, СЛР; набуття практичних навичок з гемодинамічного моніторингу, СЛР , трансезофагальної (через стравохідної) ехокардіографії, ультразвукового контролю судинного доступу.  УЗ-протоколу дослідження серця FOCUS

    8. Метод / методи навчання -  Лекції, практичні заняття.

    9. Кількість балів БПР - 20

    10. Дата заходу БПР -  1-3 грудня 2022

    11. Місце проведення заходу БПР (повна адреса) -  м.Тернопіль, вулиця Клінічна 1

    12. Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера:

         Ємяшев Олег Вікторович.

         Буднюк Олександр Олександрович

         Цимбалюк Галина Юріївна

         Шманько Володимир Васильович

         Скольська Лілія Василівна

         Мазур Андрій Петрович

         Дубров Сергій Олександрович

         Гребеник Мар'ян Васильович

         Воротинцев Сергій Іванович

         Костів Ольга Ігорівна

         Лекан Роман Йосипович

         Костів Святослав Ярославович

         Орищин Лідія Юріївна

    13. Резюме лектора/тренера>Ємяшев О.В. - директор центру СЕЕА в м. Тернопіль, експерт МОЗ України за напрямком «Анестезіологія та дитяча анестезіологія», завідувач ВАІТ Тернопільської обласної клінічної лікарні, лікар-анестезіолог вищої категорії

Буднюк О.О. - завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Одеского національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.

Цимбалюк Г.Ю. - к. мед.н., асистент кафедри військової медицини та медицини катастроф ТНМУ, Лікар з медицини невідкладних станів вищої категорії, лікар-терапевт першої категорії інструктор Європейської ради реанімації , інструктор ВГО “Всеукраїнської ради реанімації / ресусцитації , ЕМД та МК” директор курсів BLS.BLS (I) від Європейської ради реанімації інструктор з надання догоспітальної допомоги Курси міжнародних асоціацій,які пройшла : BLS. BLS (i) .ILS. ALS. EPALS, ITLS, PHTLS.

Шманько В.В. - завідувач курсу клінічної фармакології ТДМУ, доктор медичних наук, професор.

Скольська Л.В.- кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Дубров С.О. -  президент Асоціації анестезіологів України, завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, професор, д.м.н.

Гребеник М.В. - завідувач кафедри терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТНМУ, професор, д.м.н.

Воротинцев С.І. - завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького національного медичного університету, професор, д.м.н

Костів О.І. - доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільського медичного університету,  к.м.н.

Лекан Р.Й. - професор кафедри хірургії № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, професор, д.м.н.

Костів С.Я. - професор кафедри хірургії № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, професор, д.м.н.

Орищин Л. Ю. - експерт з питань кардіології  відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради, зав спеціалізованим кардіологічним відділенням Теронопільської міської лікарні №2:

    14. Програма заходу БПР

https://www.goaato.te.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B01-22

    15. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)

   Лікар-анестезіолог

    16. Технічна підтримка (так/ні?). У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу -    Ні

    17. Методи оцінювання набутих знань - тест

    18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором) - 1008732

bottom of page