top of page

Монографії

О.М.Хвисюк, В.С.Фесенко, М.І.Завеля, О.М.Хвисюк

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-iнтернiв і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол № 4 від 25.11.2004 р.).

А. Н. Хвисюк, В. С. Фесенко, М. И. Завеля, В. И. Кривобок, А. Н. Хвисюк

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської медичної академії післядипломної освіти. Протокол № 8 від 29.10.2010 р.

У.А. Фесенко

Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського національного медичного університету (Протокол №8 від 19.09.2013 р.)

Please reload

bottom of page